Το λογότυπο του έργου ταξιδεύει...

Το λογότυπο του έργου ξεκίνησε το ταξίδι του από την Ισπανία, πήγε στην πολωνία και στις 22 Νοεμβρίου έφτασε σε μας. Ανοίξαμε το πακέτο με ανυπομονησία και βρήκαμε μέσα το πάνινο πουλάκι που ταξιδεύει από χώρα σε χώρα και την αφίσα που κάθε σχολείο έχει το δικό του χώρο να συμπληρώσει. Τοποθετήσαμε τις φωτογραφίες μας, ζωγραφίσαμε μεταναστευτικά πουλιά και γράψαμε λίγα λόγια για τη μετανάστευση.  Στη συνέχεια στείλαμε το πακέτο μαζί με χριστουγεννιάτικες κάρτες στην Ουκρανία που είναι ο επόμενος σταθμός.