Εκπαιδευτικό υλικό

Υλικό για τα σχολικά μαθήματα

(ιστοσελίδες με υλικό, ασκήσεις, προσομοιώσεις, παρουσιάσεις κλπ. για τα σχολικά μαθήματα)

 

 

 

Ιστοσελίδες για διασκέδαση και μάθηση

(ιστοσελίδες για μάθηση, ενημέρωση και διασκέδαση)

 

 

 

Τα λογισμικά του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

(Εκπαιδευτικά λογισμικά για τα μαθήματα όλων των τάξεων του Δημοτικού)

 

 

 

Τα σχολικά βιβλία σε ψηφιακή μορφή

(Τα σχολικά βιβλία του Δημοτικού σχολείου στον υπολογιστή σας)