Μαθαίνουμε Ψηφιακά – Διδάσκουμε Ψηφιακά

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο, τον υπεύθυνο φορέα της ΕΕ για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και καινοτομίας στην εκπαίδευση, σχεδίασαν το δεύτερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μαθαίνουμε Ψηφιακά – Διδάσκουμε Ψηφιακά» που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε συνέχεια του επιτυχημένου προγράμματος για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κοινός στόχος αποτελεί η παιδαγωγικά αποτελεσματική αξιοποίηση της τεχνολογίας στην ανάπτυξη δεξιοτήτων μάθησης ώστε οι μελλοντικoί πολίτες να είναι εφοδιασμένοι με τις απαραίτητες ικανότητες για την προσωπική και επαγγελματική τους ολοκλήρωση και κοινωνική ευημερία.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο και τον τρόπο εγγραφής στο Μαζικό Διαδικτυακό Ανοιχτό  Μάθημα (MOOC).

Το Δημοτικό Σχολείο Άνω Σύρου συμμετείχε στη δημιουργία του υλικού του μαθήματος. Συγκεκριμένα ο κ. Νεκτάριος με τους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ Τάξης προετοίμασαν μια δραστηριότητα για την αξιοποίηση των ΤΠΕ με στόχο την ανάπτυξη της συνεργασία μεταξύ μαθητών/τριών Ειδικής και Γενικής Αγωγής.

Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου Άνω Σύρου
Άρθρα δημιουργήθηκαν 138

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω