Ιστορία Σχολείου

Το Δημοτικό Σχολείο Άνω Σύρου ιδρύθηκε το 1836.
Το 1835, το Δημοτικό Συμβούλιο Σύρου αποφάσισε τη σύσταση προκαταρτικού Σχολείου και στις 8 Δεκεμβρίου 1835 αποφάσισε ομόφωνα το διορισμό του διδασκάλου γ΄ τάξεως Αντωνίου Ζολώτα. Οι δύο αυτές αποφάσεις υποβλήθηκαν στο Νομάρχη Κυκλάδων προς έγκριση και αυτός με τη σειρά του τις υπέβαλε εις την “Βασιλικήν Κυβέρνησιν” που διόρισε το διδάσκαλο β τάξεως Ιωάννη Μεντζελόπουλο.”.

Στη συνέχεια έγινε η αγορά οικοπέδου (έναντι 400 δραχμών) και ξεκίνησε η ανέγερση κτιρίου. Σύμφωνα με τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου (αρ. πράξεως 60, Απρίλιος 1840) το “Δημοτικό Σχολείο Σύρου” ανεγέρθη το 1840 και η δαπάνη για την ανέγερσή του ήταν 7.500 δρχ. (πλην της προσωπικής εργασίας). Από τότε έγιναν αρκετές επισκευές στο κτίριο (1851, 1857, 1929).

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ. Αριθμ. 350/29 Φεβρουαρίου διακήρυξή του ανακοίνωνε στο λαό της Σύρου το γεγονός και καλούσε τους γονείς να εγγράψουν τα παιδιά τους ηλικίας από 5 έως 12 ετών στο Σχολείο. Μάλιστα προβλέπονταν πρόστιμο για όσους δε συμμορφωνόταν με την απόφαση αυτή.
Το 1853 συστεγάζεται προσωρινά το Σχολείο Θηλέων για τις άπορες μαθήτριες.
Το σχολικό έτος 1881-82 το Σχολείο είχε 211 μαθητές.
Όπως φαίνεται από τα αρχεία, το Σχολείο λειτούργησε ως: προκαταρτικό σχολείο, αλληλοδιδακτικό, αλληλοδιδακτικό και συνδιδακτικό και από το 1929 ως μεικτό.
Με το από 8 Οκτωβρίου 1939 Π.Δ. που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως φυλ. 435/1-11-1930 συγχωνεύτηκε με το Β μεικτό στο τετρατάξιο μεικτό Δημοτικό Σχολείο Άνω Σύρου.
Το νέο διδακτήριο ανεγέρθηκε το 1938 στη θέση του παλαιού και στοίχισε 1.186.000 δρχ. Είναι όπως και σήμερα διώροφο εξατάξιο. Το Γυμναστήριο οικοδομήθηκε το 1938 και επισκευάστηκε το 1949-50. Ο σχολικός κήπος δημιουργήθηκε το 1945 όπως και η σχολική βιβλιοθήκη.

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω