Πολιτική Ασφαλείας για το Διαδίκτυο

Πολιτική ασφάλειας για το διαδίκτυο    

Η ψηφιακή ασφάλεια αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτικής ασφάλειας του Δημοτικού Σχολείου Άνω Σύρου σε θέματα συμπεριφοράς στο διαδίκτυο, καταπολέμησης του εκφοβισμού και της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών. Συγκεκριμένα, λαμβάνονται σοβαρά υπόψη θέματα σχετικά με:

Πολιτική του σχολείου

Υποδομή: Η πολιτική του σχολείου διαθέτει ενημερωμένα συστήματα ασφάλειας συμπεριλαμβανομένου ενός τείχους προστασίας (firewall), όπως αυτό καθορίζεται από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Αρκετοί από τους εκπαιδευτικούς έχουν συμμετάσχει και εξακολουθούν να συμμετέχουν σε επιμορφωτικές δράσεις σε θέματα ψηφιακής ασφάλειας και κατανοούν τόσο το περιβάλλον μάθησης όσο και διαχείρισης.

Ένα συγκεκριμένο άτομο είναι υπεύθυνο για τις άδειες χρήσης εξασφαλίζοντας ότι είναι ενημερωμένες και κατάλληλες, ενώ η πολιτική ψηφιακής ασφάλειας που έχουμε καταρτίσει ως σχολείο δίνει σαφείς οδηγίες σχετικά με την ανάρμοστη ή/και κατάλληλη χρήση των ψηφιακών επικοινωνιών μεταξύ των ενδιαφερομένων.

Πολιτική: Ομάδα εκπαιδευτικών του σχολείου μας με συντονιστή τον διευθυντή είναι υπεύθυνη για να ελέγχει ότι όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στην πολιτική ψηφιακής ασφάλειας του σχολείου συζητούνται σε όλο το σχολείο και από όλες τις ομάδες. Η πολιτική ψηφιακής ασφάλειας του σχολείου μας καλύπτει τη χρήση ψηφιακού βίντεο και εικόνας, την προστασία δεδομένων, θέματα σχετικά με ακατάλληλες δραστηριότητες και πνευματικά δικαιώματα, χρήση κινητών συσκευών και παράνομων εικόνων.

Πρακτική: Υπάρχει μια σαφής και εύκολα προσβάσιμη διαδικασία διαχείρισης περιστατικών. Αρκετοί από του εκπαιδευτικούς του σχολείου επιμορφώνονται σε θέματα ψηφιακής ασφάλειας.

Παρέχονται επίσης σαφής οδηγίες προς τους μαθητές. Συγκεκριμένα:

Μαθητές – Μαθήτριες

Χρήση αφαιρούμενων συσκευών

 • Επιτρέπεται η χρήση φορητών συσκευών αποθήκευσης αρχείων (κάρτες μνήμης flash, φορητοί σκληροί δίσκοι, CD, DVD και USB sticks) μόνο όταν είναι απαραίτητο για τις εργασίες του σχολείου.
 • Τα φορητά μέσα πρέπει να ελέγχονται από λογισμικό προστασίας για ιούς (antivirus) για να αποφευχθεί η μόλυνση του συγκεκριμένου υπολογιστή ή ακόμα και του τοπικού δικτύου.

Προστασία ευαίσθητων δεδομένων

 • Οι κωδικοί του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και λοιπών λογαριασμών (Twinspace, Scratch κτλ) είναι αυστηρά προσωπικοί και δεν διανέμονται μεταξύ μαθητών.
 • Κατά την χρησιμοποίηση των διαδικτυακών εργαλείων Web 2.0 οι μαθητές πρέπει να κάνουν έξοδο μετά το τέλος της εργασίας τους.

Προστασία από κακόβουλο λογισμικό

 • Αν χρειαστεί οι μαθητές και οι μαθήτριες να κατεβάσουν κάποιο αρχείο οποιασδήποτε μορφής θα πρέπει, πριν το ανοίξουν, να το ελέγξουν με το πρόγραμμα προστασίας από ιούς.
 • Εάν εντοπίσουν κάποιο παράξενο αρχείο στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο θα πρέπει να ενημερώσουν άμεσα τον υπεύθυνο της τάξης.

Ασφαλείς κωδικοί

 • Όλοι οι χρήστε θα πρέπει να δημιουργούν κωδικό που να περιέχει τουλάχιστον 6(έξι) χαρακτήρες και να αποτελείται από γράμματα, αριθμούς, σύμβολα και σημεία στίξης.
 • Εάν γίνει καταγραφή του κωδικού σε έντυπο, αυτός θα πρέπει να φυλάσσεται μακριά από την συσκευή  που δίνει πρόσβαση.

Χρήση των κινητών τηλεφώνων στο σχολείο

Υποδομή: Το ασύρματο δίκτυο (Wi-Fi) του σχολείου μας δεν είναι προσβάσιμο για κινητά τηλέφωνα, ενώ στο συγκεκριμένο δίκτυο δεν μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση οι μαθητές.

Πολιτική: Η Πολιτική Ορθής Χρήσης παρέχει ένα αυστηρό πρωτόκολλο για τη χρήση των κινητών τηλεφώνων στο σχολείο βάσει και των οδηγιών του Υπουργείου και περιέχει ξεκάθαρες κατευθυντήριες οδηγίες για την κατοχή, τη χρήση κινητών τηλεφώνων στο σχολείο και τις συνέπειες παραβίασής της.

Πρακτική: Δεν επιτρέπεται η κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων στο σχολείο καθώς και κατά τη διάρκεια σχολικών εκδρομών και εορτών από τους μαθητές και τις μαθήτριες εντός του σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί δεν κάνουν χρήση των κινητών τους τηλεφώνων κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας εκτός εάν παραστεί ανάγκη ή η χρήση τους σχετίζεται με την υλοποίηση κάποιας δράσης (eTwinning, Erasmus+ κτλ). Εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς είναι απολύτως ενήμεροι για τις πολιτικές αναφορικά με την κατοχή και χρήση κινητών στο χώρο του σχολείου, ενώ από το προσωπικό του σχολείου εφαρμόζεται μία αυστηρή διαδικασία για τη διαχείριση παραβιάσεων της πολιτικής για τα κινητά και την κατάσχεση τους (σε περίπτωση που μαθητής φέρει τηλέφωνο στο σχολείο, αυτό κρατείται από το δάσκαλο ή το διευθυντή, γίνονται οι απαραίτητες συστάσεις και ο μαθητής παίρνει το τηλέφωνο κατά την αποχώρησή του από το σχολείο).

 

Λήψη και δημοσίευση φωτογραφιών και βίντεο στο σχολείο

Υποδομή: Γίνεται έλεγχος ώστε δεν δημοσιεύονται προσωπικά δεδομένα δίπλα στις φωτογραφίες των μαθητών στην ιστοσελίδα του σχολείου.

Πολιτική: Υπάρχει ξεκάθαρη πολιτική με συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές από το Υπουργείο παιδείας για τις φωτογραφίες και τις εικόνες. Οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, οι μαθητές/τριες και η ευρύτερη σχολική κοινότητα είναι ενημερωμένοι και η πολιτική του σχολείου τους υπενθυμίζεται τακτικά με τη χρήση και της σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης Γονικής Συγκατάθεσης από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Πρακτική: Το σχολείο μας διατηρεί  στην ιστοσελίδα του έγγραφα και βοηθητικά αρχεία (φόρμες συναίνεσης για φωτογραφίες και βίντεο) όπου όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς έχουν πρόσβαση.

Όλη η κοινότητα του σχολείου, μαθητές και εκπαιδευτικοί είναι ενήμεροι σχετικά με τις φωτογραφίες και τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ενώ κανένας εκπαιδευτικός δεν διατηρεί στα προφίλ του επαφές με τους εν ενεργεία μαθητές του σχολείου μας.

Συγκεκριμένα:

 • Ο/Η εκπαιδευτικός που υλοποιεί προγράμματα (σχολικών δραστηριοτήτων, Erasmus+, eTwinning) είναι υποχρεωμένος να διανείμει στους μαθητές το σχετικό από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο έντυπο γονικής συγκατάθεσης για τη λήψη και δημοσίευση φωτογραφιών και βίντεο
 • Σε περίπτωση που οι γονείς δε συναινούν στη λήψη και δημοσίευση φωτογραφιών και βίντεο των παιδιών τους, ο/η εκπαιδευτικός είναι υποχρεωμένος να το λάβει υπόψη του κατά την υλοποίηση των σχετικών προγραμμάτων
 • Κανένας εκπαιδευτικός του σχολείου δεν επιτρέπεται να διατηρεί στα προφίλ του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επαφές με τους εν ενεργεία μαθητές του σχολείου μας
 • Συστήνεται στους εκπαιδευτικούς να μην εμπλέκονται σε συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε θέματα που αφορούν στη λειτουργία του σχολείου και διασύρουν τη φήμη του σχολείου
 • Οι μαθητές/τριες χρησιμοποιούν φωτογραφίες και βίντεο ή μουσική από το διαδίκτυο μόνο σε περίπτωση που αυτές δεν υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα
 • Οι μαθητές/τριες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα στα οποία έχουν λογαριασμό στο χώρο του σχολείου
 • Οι μαθητές/τριες δεν επιτρέπεται να αναπαράγουν υλικό που έχει δημιουργηθεί στο σχολείο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διατηρούν λογαριασμό
 • Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής υποστεί διαδικτυακή απειλή ή προσβολή καλείται να ενημερώσει τον/την εκπαιδευτικό της τάξης ή τον διευθυντή του σχολείου

Ενσωμάτωση της ψηφιακής ασφάλειας στο σχολικό πρόγραμμα

Υποδομή: Η ψηφιακή υποδομή είναι επαρκώς ασφαλής γιατί υπαγόμαστε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και η πρόσβαση στο Διαδίκτυο φιλτράρεται, αυτό όμως δεν περιορίζει την ικανότητα των μαθητών να εξερευνούν τις πολλές δυνατότητες του διαδικτύου.

Πολιτική: Η πολιτική του σχολείου αναφέρεται συγκεκριμένα στην ενσωμάτωση της ψηφιακής ασφάλειας σε όλο το σχολικό πρόγραμμα, ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί να έχουν επίγνωση της κοινής ευθύνης τους.

Πρακτική: Η ψηφιακή ασφάλεια διδάσκεται στο σχολείο μας κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Πληροφορικής, κατά τη διάρκεια υλοποίησης προγραμμάτων (σχολικών δραστηριοτήτων, Erasmus+, eTwinning) καθώς και αφορμής δοθείσης με την εξέταση κάποιας σχετικής ενότητας από τα σχολικά εγχειρίδια.  Θα πρέπει, όμως να αναφερθεί ότι το σχολείο μας δεν παρέχει υποστήριξη στους μαθητές μας για την ψηφιακή ασφάλεια και σε χρόνο εκτός σχολικού ωραρίου.

Συγκεκριμένα:

 • Ο εκπαιδευτικός της Πληροφορικής διδάσκει θέματα ψηφιακής ασφάλειας κατά τη διάρκεια του μαθήματός του
 • Οι εκπαιδευτικοί των τμημάτων είναι υποχρεωμένοι να διδάσκουν θέματα ψηφιακής ασφάλειας στους μαθητές τους κατά τη διάρκεια υλοποίησης προγραμμάτων (σχολικών δραστηριοτήτων, Erasmus+, eTwinning) καθώς και αφορμής δοθείσης με την εξέταση κάποιας σχετικής ενότητας από τα σχολικά εγχειρίδια
 • Μαθητές και εκπαιδευτικοί είναι ενήμεροι για την πολιτική χρήσης εικόνων, μουσικής και βίντεο από το διαδίκτυο ενώ καταβάλλεται προσπάθεια να χρησιμοποιείται υλικό που δεν υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα.

Μαθήματα εκπαίδευσης για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Πολιτική: Όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου μας είναι ενήμερο και κατανοεί την Πολιτική Ορθής Χρήσης για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, ενώ ενημερώνεται τακτικά για θέματα ψηφιακής ασφάλειας.

Πρακτική: Μέρος του εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου έχει λάβει επιμόρφωση για την ψηφιακή ασφάλεια τους τελευταίους 12 μήνες.

Η συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών είναι σχετική και αντιμετωπίζει τρέχοντα θέματα και τάσεις για την ψηφιακή ασφάλεια, ενώ η εκπαίδευση στην ψηφιακή ασφάλεια παρέχεται από αναγνωρισμένο φορέα στον τομέα της Ασφάλειας στο Διαδίκτυο. (EUN Academy, safer internet).

 

Πληροφορίες για τους γονείς

Πολιτική: Υλικό σχετικό με την ψηφιακή ασφάλεια είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του σχολείου ενώ καλούνται οι γονείς να αναλάβουν ενεργό ρόλο για την ψηφιακή ασφάλεια του σχολείου και να ενισχύουν βασικά της μηνύματα μέσω και των συστάσεων προς τα παιδιά τους

Πρακτική: Οι γονείς ενημερώνονται σε θέματα ψηφιακής ασφάλειας με την αποστολή της έγγραφης δήλωσης γονικής συγκατάθεσης σχετικά με τη δημοσίευση φωτογραφιών ή βίντεο στην ιστοσελίδα του σχολείου, ενώ οι μαθητές μας εμπλέκονται στη διανομή μηνυμάτων για την ψηφιακή ασφάλεια προς τους γονείς.

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω