Τηλεφωνική Γραμμή Βοήθειας στα Κ.Ε.Σ.Υ

Σε κάθε Κε?ντρο Εκπαιδευτικη?ς και Συμβουλευτικη?ς Υποστη?ριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) Νοτίου Αιγαίου  λειτουργεί τηλεφωνική Γραμμή Βοήθειας στην οποι?α θα μπορου?ν να απευθυ?νονται γονει?ς, κηδεμο?νες η? μαθητε?ς/τριες (εφο?σον ει?ναι ενη?λικοι/ες).

Επιπρόσθετα, προσφέρεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας μέσω των αντίστοιχων ηλεκτρονικών διευθύνσεων, όπως αυτές αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Το αρμο?διο Κ.Ε.Σ.Υ. θα λαμβα?νει τα μηνυ?ματα και θα επικοινωνει? με τον/ην αποστολε?α ω?στε να παρα?σχει την κατα?λληλη υποστη?ριξη αξιοποιω?ντας τρο?πους α?μεσης η? ε?μμεσης υποστη?ριξης, ηλεκτρονικα?  η? με τηλεφωνικη? επικοινωνι?α.

 

ΚΕΣΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL Ιστοσελίδα
Καλύμνου 2243024515 kesy-kalymn.dod.sch.gr https://blogs.sch.gr/kesykalymn
Κω 2242067189 kesyko@sch.gr https://keddyko.webnode.gr
Νάξου 2285062335 kesynaxou@sch.gr http://kesynaxou.mysch.gr
Ρόδου 2241043195 kesyrodou@sch.gr https://blogs.sch.gr/kesyrodou
Σύρου – Ερμούπολης 2281079624 kesysyrou@sch.gr https://kesy-syrou.blogspot.com

 

 

Η ιστοσελίδα τόσο της ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου (https://naigaiou.pde.sch.gr) όσο και των ΚΕΣΥ που ανήκουν στην περιοχή ευθύνης μας ενημερώνονται διαρκώς.

Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου Άνω Σύρου
Άρθρα δημιουργήθηκαν 122

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω