Τρισδιάσταση Εκτύπωση

Το Δημοτικό Σχολείο Άνω Σύρου συμμετέχει στη δράση eTwinning STEM 3.0 και είναι ένα από τα 95 σχολεία σε όλη την Ελλάδα που θα λάβουν έναν τρισδιάστατο εκτυπωτή (3d printer). Ο εκτυπωτής θα αξιοποιηθεί σε ευρωπαϊκά συνεργατικά προγράμματα eTwinning με θεματολογία σχετική με τις STEAM Επιστήμες. Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα εξοικειωθούν με την τρισδιάσταση εκτύπωση, με τις χρήσεις της για την επίλυση προβλημάτων της καθημερινής ζωής, με τον κατάλληλο για εκτύπωση εξοπλισμό καθώς και με τα απαραίτητα λογισμικά (tinkercad).

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για τη δράση STEM 3.0 του eTwinning καθώς και να δείτε τον αναλυτικό τον κατάλογο των συμμετεχόντων σχολείων.

Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου Άνω Σύρου
Άρθρα δημιουργήθηκαν 131

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω